NGO & Badan Kebajikan

PASAR PERCUMA MERDEKA

37.12%

RM1,856

Kempen Berakhir!

DANA BUBUR LAMBUK DAN ASSYURA DRIVE THRU

Oleh ASK

38.43%

RM1,153

Kempen Berakhir!

BANTUAN FOODBANK DSEKOLAH

RM1,219

Kempen Berakhir!

INFAQ JUMAAT UNTUK MAKANAN BUNGKUS ASNAF

35.58%

RM2,846

Kempen Berakhir!

SUMBANGAN PRIHATIN JIRAN BENDERA PUTIH

17.50%

RM1,750

Kempen Berakhir!

RAYUAN MEMENUHKAN GEROBOK REZEKI ASNAF

Oleh ASK

30.20%

RM1,510

Kempen Berakhir!