Profil Penganjur

avatar

TADIKA PINTAR AS SOFFIYAH

Aktif sejak Apr 30, 2021

Media Sosial:
NO. 7527A, JALAN ENGGANG 19, BANDAR PUTRA
No. Tel 0127445031
Tentang Penganjur

Tadika yang aktif menggerakkan aktiviti kesukarelawanan, masyarakat, bimbingan, bengkel dan kursus berkaitan pendidikan awal kanak-kanak.