Profil Penganjur

avatar

TADIKA PINTAR AS SOFFIYAH

Aktif sejak Apr 30, 2021

Media Sosial:
NO. 7527A, JALAN ENGGANG 19, BANDAR PUTRA
No. Tel 0127445031
Tentang Penganjur

Tadika yang aktif menggerakkan aktiviti kesukarelawanan, masyarakat, bimbingan, bengkel dan kursus berkaitan pendidikan awal kanak-kanak.

Kempen Penganjur

SEDEKAH MAKANAN DAPUR ASNAF

Oleh ASK

RM5,990

37.44%

215 Baki Hari


RAYUAN BANTUAN ALAT PERANTI PDPR

Oleh ASK

RM1,280

23.27%

156 Baki Hari
PEK KEPERLUAN MAKANAN UNTUK ASNAF

Oleh ASK

RM6,315

39.47%

64 Baki Hari