Kempen Pilihan

DANA PEMBINAAN MASJID AL MARHAMAH

13.88%

RM48,582

20 Baki Hari

Sumbangan Berterusan

BANTUAN KECEMASAN SAUDARA KITA DI GAZA, PALESTIN

Kempen Jenis Bayaran Berterusan

RM124,251

102 Baki Hari

DANA PEMBINAAN MASJID AL KARIIM

71.62%

RM214,861

343 Baki Hari

MASJID AL HUDA PERLU DI BAIK PULIH UNTUK BERIBADAH

40.62%

RM20,311

133 Baki Hari