Kempen Pilihan

SEDEKAH DAGING KORBAN DI MASJIDIL HARAM

8.07%

RM4,037

3 Baki Hari

INFAQ DAGING DI HARI RAYA KORBAN UNTUK ASNAF

1.50%

RM210

1 Baki Hari

INFAK DAGING KORBAN KEPADA FAKIR MISKIN

15.66%

RM2,349

3 Baki Hari