Profil Penganjur

avatar

Persatuan Pengguna Islam Malaysia

Aktif sejak Jul 28, 2020

Tentang Penganjur
Kempen Penganjur

Kempen Bantu Insan

RM1,320

13.20%

Kempen Berakhir!


Bantuan Kilat Untuk Maran

RM43,797

87.59%

Tiada Tarikh Akhir


Tabung Gerobok Sumbangan PPIM

RM5,464

109.28%

Kempen Berjaya


Infak Al Quran Terjemahan

RM216,628

72.21%

Tiada Tarikh AkhirTabung Infak Nyah Kuman Masjid

RM10,606

106.06%

Kempen Berjaya