Profil Penganjur

avatar

YAYASAN AMAL MAARUF MALAYSIA

Aktif sejak Mar 18, 2021

Media Sosial:
No. Tel 193541111
Tentang Penganjur
YAMM melaksanakan program-program amal maaruf berteraskan ilmu pengetahuan, pendidikan, khairat-kebajikan, kesihatan dan bantuan kepada golongan yang memerlukan